Vi har i gruppen et fælles ansvar for alderssvarende aktiviteter i legestuen, og vi er i vores planlægning bevidste om de seks læreplans-temaer:

  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener

Vi møde i legestuen som vi kalder den, en gang om ugen, uanset placering og indhold.
I sommerhalvåret foregår legestuen udendørs, rundt på besøg hos de forskellige dagplejere, på besøg i børnehave, i anlæg, skov og strand m.m.

Vi har her på egnen unikke muligheder for at finde gode oplevelser i naturen. Vi har fire ladcykler, som giver os ekstra muligheder for ture ud i det blå.I vinterhalvåret holder vi heldagslegestue, hvor børnene med vogn og taske bliver afleveret i hallen, en heldagslegestue, som giver mulighed for aldersopdeling og ekstra ro omkring aktiviteterne.

Sidst men ikke mindst har vi her en rigtig god mulighed for at alle børn og dagplejere lærer hinanden at kende. Af andre aktivivteter kan nævnes; Dagplejedag - sommerudflugt - forældrekaffe og bedsteforældredag.

Publiceret 27-10-2016