Det er muligt at komme i arenaen en gang i ugen, i vinter halvåret, til motion og hygge med alle 9 dagplejere. Dette giver tryghed for børnene, når de skal i gæstepleje.

I de to legestue grupper, som mødes ca. en gang om ugen, bestræber vi os på at lave alderssvarende aktiviteter. Det kan være både fysiske og kreative aktiviteter. Dette kan ske både ude og inde. Vi har nogle fantastiske natur omgivelser som vi bruger i stort omfang.

                                              

Publiceret 19-01-2018