• Dagplejen
    I dagplejen er det den samme person, der tager imod
    barnet om morgenen, og som giver omsorg til barnet
    hele dagen.

•  Socialt samvær
    Ved samværet grupperne imellem lærer børnene at
    begå sig i et socialt fællesskab med accept for hinan-
    den.

•  Børnehaveklar
    Børnene bliver "klædt" godt på, så de er klar til at starte i børne-    
    have, når de bliver 2 år og 11 mdr.

Publiceret 16-11-2016