Vi er syv dagplejere, der bor i Brårup og Glattrup.

Børnenes hverdag i dagplejen hos os er præget af nærvær, tryghed og omsorg.

Vi har en besøgsplan, der sikre, at alle børn og dagplejere kommer på besøg i alle dagplejehjem i gruppen:

                DERFOR LÆRER VI ALLE DIT BARN AT KENDE.

Vi deltager alle på skift i kurser og anden uddannelse for at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde i dagplejen.

                 Vi håber på et godt samarbejde

Publiceret 19-11-2019