Vi arbejder ud fra de seks pædagogiske læreplanstemaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Kommunikation og sprog
  • Krop sanser og bevægelse
  • Natur udeliv og science
  • Kultur æstetik og fællesskab

Børnene deltager i alderssvarende aktiviteter i dagplejehjemmet og i legestuen.
Vi får jævnligt besøg af vores tilsynsførende pædagog, Anne-Dorthe Pedersen.

             

Publiceret 19-11-2019