Vi arbejder ud fra de seks pædagogiske læreplanstemaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Børnene deltager i alderssvarende aktiviteter i dagplejehjemmet og i legestuen.
Vi får jævnligt besøg af vores tilsynsførende pædagog, Anne-Dorthe Pedersen.

             

Publiceret 16-11-2016