Vi er i legestuen en gang om ugen, hvor man mødes med de andre dagplejere og deres børn.

I vinterhalvåret er vi inde i legestuelokalet, som vi har i kulturcentret, om sommeren er vi på besøg rundt ved hinanden i hinandens haver på skift. Vi laver legstueplan over aktiviteter der skal foregå når vi har vinterhalvåret og for så vidt lidt om sommeren.

Vores ude liv kan bestå af, at vi låner SFO'ens legeplads, vi har en sportsplads at boltre os på, et kæmpe grønt område, en kærlighedssti (en sti mellem nogle træer) at gå på og samle diverse ting.

Vi kan også finde på at tage bussen til Skive i Børnenes Paradis, tage til Fur og sejle med færge.

Vi besøger på skift børnehaven to gange om måneden 2 dagplejer ad gangen, så det enkelte barn får kendskab til børnehaven og at de bliver fortrolige med det, inden børnehavestart.

                            

Publiceret 16-11-2016