Vi arbejder ud fra "De pædagogiske læreplaner" som handler om børnenes læring og udvikling, med udgangspunkt i de 6 temaer:

1. Sprog
2. Krop og bevægelse
3. Sociale kompetemcer
4. Naturen og naturfænomener
5. Kulturelle udtryksformer og værdier
6. Barnets alsidige personlige udvikling

Vi arbejder også med "Det gode samspil" som er en måde at møde og anerkende børnene på. Det går i alt enkelthed ud på, at være tilgængelig for kontakt, skabe fælles opmærksomhed, samt vejlede og opdrage, så barnet føler sig set, hørt og forstået.

Kost: Mange børn får det meste af deres mad i dagplejen, derfor er det naturligt, at vi tager del i ansvaret for, at de spiser sundt og alsidigt. I dagplejen får de morgen- og formiddagsmad, samt frokost og efter-middagsmad.

Fordele ved dagplejen:
Det er næste som hjemme.
Det er en lille overskuelig gruppe for børn og forældre.
Det er den samme person der er omkring barnet hele dagen, den samme der modtager og afleverer, den samme der putter, tager op, trøster og irettesætter.

I den kommunale dagpleje føres der løbende tilsyn, af den tilknyttede pædagog, som kommer på både anmeldt og uanmeldt besøg. Det er med til at styrke fagligheden hos den enkelte dagplejer. Der er også tilknyttet talepædagog og ergoterapeut, som står til rådighed hvis behovet opstår.

Publiceret 16-11-2016