Vi er alle dagplejer - Grønne Spirer

Grønne Spirer er Friluftrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen ønsker man at støtte og synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale, motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.

I Grønne Spirer er der fokus på ude liv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i dagplejen.

Alle kan være med i Grønne Spirer og få del i kurser og materiale. For at modtage Det Grønne Flag skal institutionen dog opfylde nogle særlige krav:

Kriterierne:
For at hejse Spirerflaget og modtage Spirerdiplomet skal man opfylde følgende:

1)  Institutionen skal lave en grøn handleplan

2)  To af de ansatte skal deltage i Spirerkurset  

3a) Bøn og voksne skal sammen gennemføre to temaforløb ud fra aktivitetsarkene

      eller

3b) Institutionen skal gennemføre to eller flere selvvalgte natur- /miljøprojekter

4)  I skal fortælle om jeres arbejde til os og til andre

                                      
Vi havde en rigtig hyggelig formiddag hvor vi var ca 85 mennesker til bedsteforældre dag og flag hejsning - dejlig med så stor en opbagning.

Publiceret 30-01-2018