I Jebjerg er der 7 dygtige dagplejere, som giver de yngste børn en tryg og aktiv hverdag.

Fælles for vi dagplejere i Jebjerg er en lyst og interesse for naturen og udelivet generelt.

Som medlem af Grønne Spirer og med en viden fra adskillige undersøgelser og teorier, der dokumenterer at børn udvikler sig bedre både fysisk, psykisk og socialt i naturen, har vi i dagpleje-gruppen gjort os vore overvejelser om hvordan vi arbejder mere målrettet med børnene i naturen.

Vi har i 2015 første gang fået certifikat samt flaget fra "De Grønne Spirer".

                                                                                                

Fordele ved dagplejen:

Det er næsten som hjemme - Det er en lille overskuelig gruppe for barnet og forældre - Det er den samme dagplejer der er omkring barnet hele dagen, den samme som modtager og aflevere, den samme som putter, tager op og irettesætter.

Vi dagplejere arbejder alle ud fra de samme grundlæggende værdier og pædagogiske principper, for at støtte og udvikle jeres barns trivsel og selvværd. Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner som handler om børnenes læring og udvikling, med udgangspunkt i de 6 temaer:

- Sprog
- Krop og bevægelse
- Sociale kompetencer
- Naturen og naturfænomenet
- Kulturelle udtryksformer og værdier
- Barnets alsidige personlige udvikling

Vi arbejder også med "Det gode samspil" som er en måde at møde og anerkende det enkelte barn på.

I den kommunale dagpleje føres der løbende tilsyn af den tilknyttede pædagog, som kommer på både anmeldte og uanmeldte besøg, hvilket er med til at styrke fagligheden hos den enkelte dagplejer.

Der er også tilknyttet talepædagog og fys/ergoterapeut, hvis behovet er til det.

 

 

Publiceret 24-10-2018