Vi laver både aktiviteter hjemme, men også når vi er sammen med andre dagplejer og deres børn. Vi forsøger at tilpasse de forskellige aktiviteter, så de passer til børnenes alder og evner.
I løbet af ugen har vi mulighed for at gå i:

Legestue:
I legestuen mødes vi på skift med de andre dagplejer og deres børn. Vi synger, leger og spiser madpakker.

Børnehaven:
Hver mandag har vi mulighed for at besøge børnehaven. Det er rigtig godt. Her bliver børnene dus med børnehaven, samt børn og voksne. Børnene besøger evt. søskende og vi får mulighed for at snakke med gamle dagplejebørn.

Anlægget:
Om sommeren går vi i anlægget. Her kan vi lege på legepladsen, finde små dyr, samle kogler og kastanjer.

Hallen:
Om vinteren har vi mulighed for at gå i hallen. I hallen synger vi, leger med faldskærm, spiller bold, løber og laver motorikbaner.
Mobillen:
4 - 5 gange om året får vi besøg af Mobillen. Her har vi mulighed for at låne bøger og CDér.

Publiceret 09-03-2017