I sommerhalvåret vægtes udelivet højt, og det er kun ganske få dage om året, vi slet ikke er ude med børnene. Via leg og ture ud af huset, stimuleres og styrkes børnenes sanser og motorik.

Børnene præsenteres for naturens mangfoldigheder, så som regnormen, der kan studeres helt tæt på, blomster der dufter, blade der flyver i vinden, en gren der kan blive til en fiskestang. Alt dette kan vi foretage med børnene i de små grupper i dagplejernes private haver eller i vores unikke Bypark, som vi besøger typisk 3 gange om ugen.

Balling Bypark blev anlagt tilbage i 2000, med et stort legeområde, store organiske græsarealer med fuglevoliere.

I vinterhalvåret afholder vi legestue hver uge i Pulsen, hvor vi har nogle skønne rammer. Børnene er på den måde sammen med flere jævnaldrende og derved er der mulighed for andre aktiviteter end i den lille gruppe. Børnene lærer deres gæstedagplejer at kende, og de lærer at der er flere voksne, hvilket er en del af forberedelsen til overgangen til børnehaven.

Vi beskæftiger os bla. med motoriske aktiviteter; sange/sanglege - babymassage og pt. har vi i kommunen fokus på konceptet " Vi lærer sprog ", som er et forskningsprojekt løbende over 2 år fra 2016 - 2018.

I legestuen og dagplejehjemmet er hverdagen præget af nærhed, tryghed og omsorg. Vi arbejder ud fra de seks læreplanstemaer:

  • Social kompetencer
  • Sprog
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Barnets alsidige personlighedsudvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener

                         

Publiceret 08-03-2017