Vores værdier i dagplejen er:

  • Nærhed/nærvær
  • Tryghed/omsorg
  • Glæde og plads til spontane oplevelser
  • Fælles oplevelser
  • Fokus på det enkelte barn
  • Aktiviteter afstemt efter barnets alder

De nævnte værdier er for os det primære i børnenes hverdag, som videregives i et samarbejde mellem forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.

                    

 

Publiceret 08-03-2017