Hen over året har vi masser af tilbagevendende arrangementer, som præger livet i dagplejen:

    - fastelavn
    - påskefrokost
    - bedsteforældredag
    - dagplejedag
    - udflugter til skov og strand
    - æbledag
    - bondegårdsbesøg
    - besøg i børnehaverne "Grankoglen" og Sanglærken"
    - aktivitetsdage med børnehaverne
    - besøg hos de andre dagplejere
    - besøg i "Mobillen"
    - salmesang med præst Jacob Fløe
    - julehygge i forsamlingshuset
    - pebernøddebagning - juledekorationer - risengrød
    - julefrokost
    - besøg i kirken op til jul

Publiceret 16-11-2016