Arrangementerne er med til at give alle børn en tæt tilknytning til de andre børn og dagplejere, så de er godt rustet til gæstepleje.
Derudover giver det en tryghed for børnene, når de kender og færdes i de miljøer, som de senere skal videre til eksempelvis børnehaven.

Publiceret 16-11-2016