Børnenes hverdag i dagplejen er præget af nærhed, tryghed og kærlighed og vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer:

  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener

I dagplejen er der stor mulighed for at tilgodese det enkelte barns behov, og til at afstemme de forskellige aktiviteter og udfordringer til barnets alder og evne, og det gøres i samarbejde med dagplejepædagogen, som jævnligt kommer på besøg.

Publiceret 16-11-2016