Vi arbejder med de 6 pædagogiske lærerplaner som er blevet udformet til dagplejen. Alle er forpligtet til at tænke dem ind i deres hverdag med de små og er bevidste om at følge op på dem kontinuerligt.

De 6 pædagogiske Lærerplaner:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse                         
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Publiceret 16-11-2016