Som en del af det at gå i dagpleje, tilbyder vi legestue.

I gruppen mødes vi ca. 1. gang i måneden til fælles aktiviteter, det kan bl.a. være på campingpladsens legeplads, i skoven, eller blot vores egen lokale legeplads.
Vi har også det vi har valgt at kalde heldags legestue. Heldags legestue betyder, at vi har god tid til fordybelse, der er mulighed for at vi aldersopdeler i mindre grupper. Det betyder også, at I som forældre både afleverer og henter jeres barn i legestuen de pågældende dage, hvor vi samles i spejderhytten.

Her starter vi dagen stille og roligt med at spise morgenmad med de børn der ikke har fået hjemmefra, hvorefter vi går i gang med dagens aktivitet.
I vores fælles aktiviteter er vi meget bevidste om at tage udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer som er lovbestemt for alle de kommunale dagplejere i Skive kommune.

Vi vil fortrinsvis bruge tiden på fælles lege og sanglege, da vi har erfaret at for mange kreative aktiviteter, skaber for megen uro i den store gruppe.

Til højtiderne arbejder vi med de aktuelle temaer, f.eks. fastelavns fest, julefest, og halloween. Der ud over har vi dagplejernes dag, sommerudflugter, bedsteforældredag og ikke mindst vores forældrekaffe.

Da vi vægter natur og udelivet højt, vil aktiviteterne tage udgangspunkt i vores lokal område, skoven/stranden, som giver os rig mulighed for at gå på opdagelse ude i naturen.

Vi ser hver måned frem til at arbejde på tværs mellem dagplejerne, og derved give børnene en masse oplevelser/udfordringer.

Publiceret 16-11-2016