Der skal ikke herske tvivl om, at børn og røg ikke hører sammen, hvilket adskillige undersøgelser har vist, derfor er der i dagplejen indført disse retningslinier for rygning.

Vi respekterer, at det er et privat hjem, som fungerer som offentlig arbejdsplads, men hvis vi fortsat vil være et accepteret, sundhedsmæssigt forsvarligt dagtilbud og for at give børnene optimale opvækstvilkår, skal børn ikke udsættes for røg i dagplejen i Skive Kommune. Det kan til tider være svært at besætte pladser hos dagplejere, som ryger, derfor er det både i dagplejerens og ledelsens interesse, at der ikke hersker tvivl om røgfriheden i Skives kommunale dagpleje.

Derfor skal følgende opfyldes:
Rygning foregår ikke i dagplejetiden og helst heller ikke udenfor denne tid i de lokaler hvor børnene færdes.

  • Der gælder samme regler vedr. rygning for dagplejernes familie, som for dagplejeren.
  • Forældre, tilsynspædagoger, gæster ryger ikke i dagplejehjemmet, mens børnene er til stede.
  • Der ryges ikke i legestuelokalerne. (kun udenfor og enkeltvis).
  • Der ryges ikke ude, mens dagplejeren leger med børnene.
  • Forældre, der ønsker ikke-rygerhjem som dagplejehjem, tilgodeses i videst muligt omfang. Det kan derfor være et ansættelseskriterium, at en ansøger er "ikke-ryger".
  • Desuden opfordres dagplejere i hjem hvor der ryges til at lufte ud flere gange dagligt og at tømme askebægre straks efter brug.

                                                                                                                           

Husk, at det ikke er rygeren, vi har noget imod, men røgen !     

 

Retningslinier for dagplejere med husdyr:

I Skive kommunale dagpleje godkendes kun dagplejere
med hund/husdyr, hvis følgende retningslinier kan overholdes:

Der kan være mange årsager til at forældre foretrækker et hjem uden husdyr, eller særligt hund og kat. F.eks. allergi, kultur eller nervøsitet overfor dyr.

Derfor vil forældre, som ønsker dagplejehjem uden dyr, blive tilgodeset i videst muligt omfang.

                                                           

 

 

 

Publiceret 18-12-2015