Kort om projektet

Vi lærer sprog – i vuggestuen og dagplejen gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet i samarbejde med Rambøll Management Consulting og førende internationale forskere i børnesprog. Formålet med projektet er at få sikker viden om, hvordan man styrker børns tidlige sprogudvikling og derigennem at opkvalificere sprogindsatsen over for de yngste børn i dagtilbud.

Selve indsatsen, såvel som måden projektet implementeres på, tager afsæt i bedste viden fra forskning og praktisk erfaring med, hvordan dagtilbud styrker børns sprogudvikling.

Projektet kører i perioden 2016-2018 med deltagelse af ca. 300 vuggestuer og dagplejegrupper i 13 forskellige kommuner.

Publiceret 10-03-2017