I vores gruppe ligger vi vægt på det enkelte barn, og på at skabe en tryg og genkendelig hverdag for barnet, med nære relationer til få voksne.

Forældresamarbejde, med fokus på barnet og barnets udvikling, spiller også en vigtig rolle. I det daglige arbejder vi ud fra de pædagogiske lære planer, som skal give rum for leg, læring og udvikling af børnene i dagplejen.

1) Alsidig personlig udvikling. Dette fremmer vi ved at anderkende barnet for hvem det er, og for hvad det kan. Derved er vi med til at udvikle barnets selvværd og selvtillid.

2) Sociale kompetencer. Dette skabes gennem forskellige aktiviteter (legestue, rundkreds, forskellige lege, spisesituationen, hjælpe hinanden), som giver barnet mulighed for at udvikle empati og respekt for andre og indgå i socialt samspil med andre børn og voksne.

3) Sproglig udvikling. Vi udvikler sproget og sprogforståelsen, gennem dialog, oplæsning, rim og remser og forskellige sanglege.

4) Krop og bevægelse. Opnår vi ved at tilrettelægge fysiske aktiviteter, der stimulerer barnets sansemotoriske udvikling, og dermed give barnet lyst til at bevæge sig og opnå større fysisk udholdenhed.

5) Natur og naturfænomener. Dette opnår vi ved at inddrage naturen, som en central del af barnets hverdag.

6) Kulturelle udtryksformer og værdier. Dette fremmer vi ved at give barnet mulighed for at bruge sin fantasi og kreativitet, bl.a. ved at præsentere barnet for en række forskellige materialer, redskaber og teknikker. For at fastholde danske værdier, inddrager vi vores traditioner i hverdagen, f.eks. Jul, Påske og Fastelavn.

Publiceret 08-03-2017