Fælles for vi dagplejere i Hald, er en lyst og interesse for naturen og udelivet generelt.

Som medlem af Grønne Spirer og med en viden fra adskillige undersøgelser og teorier, der dokumenterer at børn udvikler sig bedre både fysisk, psykisk og socialt i naturen, har vi i dagpleje-gruppen gjort os vore overvejelser om hvordan vi arbejder mere målrettet med børnene i naturen, og hvordan vi bedst får synliggjort vores aktiviteter.

Vi har i 2013 fået certifikat samt flaget fra "De Grønne Spirer".

Målet med vores arbejde skal være at give børn i dagplejen i Hald gode oplevelser, trivsel og udvikling gennem en masse af tid i naturen. Vores dagplejebørn skal opleve det gode samspil med naturen.

Vi tematiserer årets måneder efter årstidens muligheder og samtidig kommer vi omkring alle årets højtider og traditioner nye som gamle.
Vi vil ud fra en samling af ideer arbejde både i legestuen og selvstændigt i hver vores dagpleje omkring årstider/temaer.
Vi taler dagligt om vejret, vi sætter ord på, vi oplever vejret på egen krop og får derved forståelse for vind og vejr. Vi bruger naturen som en udendørs gymnastiksal, så bevægelseslege er en naturlig del af hverdagen.
Vi bruger bøger/billeder og historier som læring omkring årstider og temaer.

Publiceret 27-10-2016