Fordele ved dagplejen:

  • Det er næsten som hjemme
  • Det er en lille overskuelig gruppe for barnet og forældre
  • Det er den samme dagplejer der er omkring barnet hele dagen, den samme som modtager og aflevere, den samme som putter, tager op og irettesætter

Vi dagplejer arbejder alle ud fra de samme grundlæggende værdier og pædagogiske principper, for at støtte og udvikle jeres barns trivsel og selvværd. Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner som handler om børnenes læring og udvikling, med udgangspunkt i de 6 temaer:

  1. Sprog
  2. Krop og bevægelse
  3. Sociale kompetencer
  4. Naturen og naturfænomenet
  5. Kulturelle udtryksformer og værdier
  6. Barnets alsidige personlige udvikling

Vi arbejder også med "Det gode samspil", som er en måde at møde og anerkende det enkelte barn på.

I den kommunale dagpleje føres der løbende tilsyn af den tilknyttede pædagog, som kommer på både anmeldte og uanmeldte besøg, hvilket er med til at styrke fagligheden hos den enkelte dagplejer.
Der er også tilknyttet talepædagog og fys/ergoterapeut, hvis behovet er til det.

                                   

Publiceret 16-11-2016