I vinter halvåret mødes vi i Hallen til legestue to formiddage om ugen, hvor vi har fokus på henholdsvis motorik og sang/sanglege - om sommeren er det f. eks. haverne og legepladsen, der er samlingssted.
                                
I vinter halvåret inviterer vi til en månedlig "Åben Legestue" kl. 9-11, hvor f.eks. forældre på barselsorlov kan komme med deres barn og så småt stifte bekendtskab med dagplejelivet.
Vi besøger den lille børnebogbus - Mobillen, når den ca. 5 gange om året kommer  til byen og udlåner cd'er, billedbøger, pædagogiske spil osv.

Som hjælp til overgangen til børnehavelivet har vi en ugentlig besøgsdag i Oddense Børnehave, og vi har haft stor glæde af at børnhavens "Skovbo" jævnligt har været til rådighed for dagplejerne, så det giver os en ekstra mulighed for udfoldelse og udforskning.

De seneste år har vi været på et årligt bondegårdsbesøg og studeret køer, kalve og traktorer - det er en stor oplevelse for børnene, som de taler om længe efter.
                                           
                                       

Publiceret 16-11-2016