Data:

Antal børn

 

 

 

0-2 år: Vuggestue

886

Specialgrupper

 

3-6 år: Børnehave

 

Specialgrupper

 

6-9 år: Fritidshjem

 

Specialgrupper

 

9-13 år: Fritidsklub

 

Specialgrupper

 

         

Ledelse

 

Administrative Personale

 1

Institutionsleder

1

Pædagoger

 7

Souschef

  

Pædagogmedhjælpere

 

Afdelingsledere

 

Skåne-/fleksjob

 

 

 

Andet (studerende, jobtræning, sprogpraktik m.m.)

 

 

Fysiske rammer

m2

Institutionens areal

 

 

Udearealer

 

 

Andet

 

 

 

 

Særlige kendetegn/traditioner:

Dagplejen er som samlet åben i tidsrummet 6.00 – 18.00 – dog har den enkelte dagplejer en åbnings/arbejdstid på 48 timer pr. uge, som aldrig må overskrides.

Dagplejen er kendetegnet ved, at børnene er i et privat hjem og at børnegruppen er lille - 4 børn + evt. gæsteplejebarn hos de fleste. Dog har vi 1 stordagplejer, hvor der er 8 børn.

Dagplejerne er i områderne organiseret i grupper på mellem 4 og 12 dagplejere, de fleste dog på 7-8 dagplejere.

I disse grupper finder aktiviteter som legestue, udflugter, ferieplanlægning mm. sted. I grupperne er man også gæstedagplejer for hinandens børn, dvs. at et barn er fast tilknyttet en gæstedagplejer ved sygdom, ferie, afspadsering mm. – hvis ikke det er muligt at komme hos den faste gæsteplejer forsøger vi at placere hos en af de øvrige i gruppen, som barnet også kender. Grupperne har en fast tilknyttet dagplejepædagog, hvis primære opgave er at rådgive og vejlede i forhold til børnenes udvikling, og at føre tilsyn med de enkelte hjem.

 

Værdier i  dagplejen:

·         nærhed/nærvær

·         tryghed

·         glæde og plads til spontane oplevelser

·         fælles oplevelser

·         fokus på det enkelte barn

·         aktiviteter afstemt efter barnets alder

som er det primære i børnenes hverdag.

Dette sker i samarbejde mellem forældre, dagplejere og dagplejepædagoger.

Grupperne afholder legestue hver eller hver anden uge, der er flere formål med dette. Bl.a. at børnene er sammen med flere jævnaldrende og derved er der mulighed for andre aktiviteter end i den lille gruppe, børnene lærer deres gæstedagplejer at kende og de lærer at der er flere voksne, som kan hjælpe dem. At børnene lærere at være i en stor gruppe, og at de kan henvende sig til flere voksne er en del i forberedelsen til overgangen til børnehaven. Mange dagplejere besøger daginstitutionerne i forbindelse med aktiviteter i legestuerne og når et barn skal skifte fra dagpleje til børnehave.

 

Indsatsområde:

Mål:

At arbejde med værdier i det daglige pædagogiske arbejde med børnene og værdier for samarbejde imellem de voksne i legestuegrupperne. Det har stor betydning for trivslen både for børn og dagplejere, at der er rimelig overensstemmelse om hvad der er vigtigt i hverdagen med børnene og hvordan vi omgås hinanden.

Resultat:

Der har i alle grupper og på weekendkursus været værdi snakke, som er blevet fulgt op med individuelle samtaler i det enkelte dagplejehjem. Alle var godt forberedte og havde formuleret tanker og ideer om, hvorfor vi gør, som vi gør, hvad målet er med vores indsats og hvad vi kunne tænke os at udvikle.

Desuden har der været afholdt weekendkursus, hvor temaet var værdier i samarbejde og hvordan arbejdet i grupper kan forbedres/udvikles.

I forbindelse med kommunesammenlægningen har det været en stor opgave for alle i dagplejen, at få dagplejen til at fungere, som en fælles dagpleje. Vi har afholdt weekendkursus, hvor emnet var værdier i det daglige pædagogiske arbejde i dagplejen. Desuden har det været et mål, at grupperne og de enkelte dagplejehjem ikke nødvendigvis behøver være ens, vi kommer alle med noget positivt og godt, at det er et mål i sig selv, at få givet det gode videre til hinanden og at vi tolererer forskelligheder. Et arbejde, som har det mål, at lave en rigtig god dagpleje for primært børnene, men også forældre.

 

Publiceret 24-10-2018